Εδώ… με τίτλο από τραγούδι των αγαπημένων Flight of the conchords, με όση έμπνευση υπάρχει, με κοσμήματα από τα πιο τρελά υλικά, με φωτογραφίες, με δικά σας σχόλια, με ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία.
Μανία μου: να αλλάζω την χρήση των αντικειμένων. Εσύ βλέπεις καπάκι, εγώ κολιέ!

Friday, July 20, 2012

Reperaz νιανιανιαιναναιαιναια

1 comment:

Anonymous said...

I’m creating a collaborative blog and I need to know if I can transform a blogspot blog into one where anyone can add content and edit or change the text. Maybe there is another type of blog whee you can do this.. Thanks everyone..